Tietosuojaseloste


Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Pahalapsi Webshop
80100 Joensuu
pahalapsishop@gmail.com


2. Rekisterin nimi
www.pahalapsi.com - verkkokaupan käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Keräämme henkilötietoja verkkokaupan asiakasuhteiden hoitoa, tilausten käsittelyä ja lähetysseurantaa varten. Tietoja käytetään asiakasviestintään ja tilauksiin liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö:
- Henkilön nimi
- Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät 
Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa. Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. 

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  • Rahtiyhtiö (Posti Group Oyj);
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka)

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Keräämme asiakkaan itse verkkokauppaan rekisteröityessä ja palvelua käyttäessä antamia tietoja sekä tilaushistorian.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille markkinointitarkoituksessa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille, eikä siitä ole manuaalista aineistoa. Ainoastaan Pahalapsi webshopin hallinnon vastaavilla on pääsy salasanasuojattuun asiakasrekisteriin. Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kun se on tarpeen tietosuojaselosteessa määritettyjen henkilötietojen käsittelyn toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoittamana tietoja voidaan joutua säilyttämään pitempään.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
-  saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
-  vaatia henkilötietojen poistamista tai vaatia virheellisten tietojen täydentämistä tai oikaisua
- peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin kun suostumus on alunperin annettu
- saada henkilötietojasi ja siirtää tietoja toiselle rekisterinpitäjälle kun olet toimittanut itse kyseiset henkilötiedot meille. Kyseisiä henkilötietoja käsitelläään annetun suostumuksen perusteella.

Pyyntöäsi voidaan pyytää tarkentamaan ja varmentamaan henkilöllisyyttä ennen pyynnön käsittelyä. Voimme myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta soveltavassa laissa säädetyllä perusteella. Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen pahalapsishop@gmail.com

12. Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.pahalapsi.com Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 22.7.2019